طراحی بسته بندی و جعبه

بسته بندی یکی از بخش های مهم در تجربه کلی مشتری از برند است، بنابراین بسیار مهم است که چگونه به نظر می رسد،

                                                                                                                                                                                                                                                         

   

 
1 ورود کاربران 2  ثبت نام کاربران 3 چاپ بنر ، فلکس 4 طراحی و چاپ انواع کارت ویزیت 5 طراحی و چاپ انواع تراکت 6 طراحی و چاپ انواع اوراق اداری ،  سربرگ، فاکتور پاکت نامه ، لیبل سی دی و ... 7 طراحی  انواع بسته بندی ،  جعبه 8 طراحی و چاپ انواع کارت و آگهی ترحیم در سایز های مختلف 9  طراحی و چاپ کارت ویزیت فوری  تحویل در 4 ساعته 10 طراحی  و چاپ انواع کارت پرسنلی و شناسایی